Z dniem 8 kwietnia 2014 r. otwarta została rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy dostarczyć do wybranego przedszkola wypełniony wniosek.

Informacje o rekrutacji uzupełniającej:

    Rekrutacja odbywa się z pominięciem programu komputerowego.
    Kryteria podczas rekrutacji uzupełniającej są takie same, jak podczas rekrutacji zasadniczej.
    O przyjęciu do danej placówki decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Harmonogram rekrutacji


    Otwarcie rekrutacji uzupełniającej od 08.04.2014 r.
    Dostarczanie wniosków i innych niezbędnych dokumentów do 15.04.2014 r.
    Praca Komisji Rekrutacyjnych.
    Ogłoszenie wyników dnia 22.04.2014 r.

Informacja o wolnych miejscach:

    Publiczne Przedszkole nr  2        - ilość miejsc 2 (oddział dziesięciogodzinny)
    Publiczne Przedszkole nr  6        - ilość miejsc 6 (oddział dziesięciogodzinny)
    Publiczne Przedszkole nr  11      - ilość miejsc 1 (oddział dziesięciogodzinny)
    Publiczne Przedszkole nr  11      - ilość miejsc 1 (oddział pięciogodzinny)