Rekrutacja 2016

Uzupełniająca - Przedszkola i oddziały 0 szkół podstawowych 2016/2017
Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Od 22 maja 2016 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli oraz oddziałów „0” w szkołach podstawowychi, podczas której przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim.


UWAGA - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.


Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z

Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)


W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do przedszkola należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (zamieszczone poniżej)Do pobrania:

  1. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym;
  3. Oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym;
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Rekrutacja ID: 118; Wersja: 6.127.253.721