Strona główna


Szanowni Państwo!

Od 1 marca do 31 marca 2015 r. trwa elektroniczny nabór do przedszkoli, w którym przyjmowane będą dzieci w wieku, od 3 do 5 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci młodsze będzie można zapisać (tylko w przypadku wolnych miejsc) podczas rekrutacji uzupełniającej, która otwarta zostanie 18 maja 2015 r.

UWAGA - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Przypominamy również, że wszystkie dzieci w wieku 5 lat, mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach zerowych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.


Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z

Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)


W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do przedszkola należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (zamieszczone poniżej

Oświadczenia oraz wykaz dokumentów do pobrania

Oświadczenie - o samotnym wychowywaniu dziecka, - Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru.

Oświadczenie - o wielodzietności rodziny dziecka, - Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru.

Oświadczenie - o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym, - Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru.

Oświadczenie - o szczególnym zdarzeniu losowym, - Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru.

Wykaz dokumentów wymaganych ustawowo - dokumenty należy dostarczyć razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru.

 
(Przyniesienie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.)