Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Od 1 marca do 31 marca 2017 r. trwa elektroniczny nabór do przedszkoli, w którym przyjmowane są dzieci w wieku, od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci, które nie dostaną się do wybranych przedszkoli w rekrutacji zasadniczej, będzie można zapisać (tylko w przypadku wolnych miejsc) podczas rekrutacji uzupełniającej, która otwarta zostanie 22 maja 2017 r.

UWAGA - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Przypominamy również, że wszystkie dzieci w wieku 6 lat, mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach zerowych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.


Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do przedszkola należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (zamieszczone poniżejDo pobrania:

  1. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
  2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
  3. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym;
  4. Oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym;
  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Informujemy równocześnie, że w przedszkolach niepublicznych również trwa nabór i zapisy odbywają się bezpośrednio w tych placówkach.
Rekrutacja ID: 119; Wersja: 7.100.271.945 Harmonogram ID: 287;