Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Od 22 do 30 maja 2017 r. trwa elektroniczny nabór do przedszkoli, w którym przyjmowane są dzieci w wieku, od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim. 

UWAGA - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Przypominamy również, że wszystkie dzieci w wieku 6 lat, mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach zerowych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do placówki - pierwszego wyboru.

Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do przedszkola należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (zamieszczone poniżej


Do pobrania:


  1. Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
  2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
  3. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym;
  4. Oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym;
  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Informujemy równocześnie, że w przedszkolach niepublicznych również trwa nabór i zapisy odbywają się bezpośrednio w tych placówkach.
Rekrutacja ID: 121; Wersja: 7.102.280.1048 Harmonogram ID: 310;